Metoděj Chatrný

Domů

Metodděj Chatrný

Metoděj Chatrný se narodil 6. 10. 1890 v Příbrami u Brna.
V letech 1903 - 1910 studoval na 1. České reálce v Brně.
Absolutorium této instituce jej opravňovalo ke studiu na Vysokém učení technickém.
Avšak Metoděj Chatrný chtěl studovat malbu a fotografii.
Jelikož s tím nesouhlasili jeho rodiče, rozhodl se pro poslání učitelské.
Po roční soukromé přípravě dosáhl dne 6. 7. 1911 na c.k. Ústavu pro vzdělání učitelů vysvědčení dospělosti pro školy obecné.
Jako prozatímní učitel sloužil na obecné škole v rodné Příbrami.
Po dvou letech získal definitivu.
Nedlouho poté 14. 1. 1915 byl povolán k činné vojenské službě.
Nejprve byl umístěn na italskou frontu v Pulji, později na frontu ruskou, kde byl 7. 8. 1916 těžce zraněn a zajat.
Do vlasti se vrátil 10. 10. 1918.
Školní službu nastoupil opět v Příbrami 7. 1. 1919.
O sedm let později 29. 9. 1926 mu bylo přiděleno místo řídícího učitele v Popovicích, kde působil až do své smrti 26. 6. 1956.

Navzdory všem nepříznivým životním okolnostem se podle možnosti věnoval výtvarné činnosti jako fotograf a malíř.
Jako pedagog se také zaměřil na výuku fotografie a výtvarných technik.