Metoděj Chatrný

Domů

Metodděj Chatrný

* 6.10.1890 Příbram u Brna  † 26.6.1956 Vysoké Popovice

      V letech 1903 - 1910 studoval na 1. České reálce v Brně.
      Absolutorium jej opravňovalo ke studiu na Vysokém učení technickém, jenže Metoděj Chatrný chtěl studovat malbu a fotografii.
      Jelikož s tím nesouhlasili jeho rodiče, rozhodl se pro poslání učitelské.
      Po roční soukromé přípravě dosáhl dne 6.7.1911 na c.k. Ústavu pro vzdělání učitelů vysvědčení dospělosti pro školy obecné.
      Jako prozatímní učitel sloužil na obecné škole v rodné Příbrami a po dvou letech získal definitivu.
      Nedlouho poté, 14.1.1915, byl povolán k činné vojenské službě.
      Nejprve byl umístěn na italskou frontu v Pulji, později na frontu ruskou, kde byl 7.8.1916 těžce zraněn a zajat.
      Do vlasti se vrátil 10.10.1918 a školní službu nastoupil opět v Příbrami 7.1.1919.
      O sedm let později, 29.9.1926, mu bylo přiděleno místo řídícího učitele ve Vysokých Popovicích, kde působil až do své smrti.

      Navzdory všem nepříznivým životním okolnostem se podle možnosti věnoval výtvarné činnosti jako fotograf a malíř.
      Jako pedagog se také zaměřil na výuku fotografie a výtvarných technik.